การเตรียมตัวเข้ารับการรักษาที่อโรคยศาล วัดคำประมง

นำประวัติการรักษาที่สำคัญจากโรงพยาบาลมาแสดง
เช่น ผลการตรวจชิ้นเนื้อ ผลการตรวจเลือด ตรวจค่าเซลล์มะเร็ง ประวัติการผ่าตัด ประวัติการรับยาเคมีบำบัด รวมถึงฟิล์มเอกซ์เรย์ และผลการเอกซ์เรย์ต่างๆ ฟิล์ม MRI ,CT Scan, Ultrasound เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรักษา (ข้อมูลเหล่านี้สามารถยื่นแสดงความจำนงขอยืมเอกสารได้ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง)
ต้องมีญาติหรือผู้ดูแลอย่างน้อย 1 คน(ผู้ดูแลควรมีสุขภาพแข็งแรง)
เพื่อดูแลเรื่องความสะดวกในการปฎิบัติกิจวัตร ประจำวันต่างๆ เช่นการประกอบอาหาร ความสะอาดด้านร่างกายและการให้กำลังใจผู้ป่วย การพาผู้ป่วยให้มาร่วม กิจกรรมบำบัดต่าง เช่น สมาธิบำบัด ดนตรีบำบัด สวดมนต์ เป็นต้น
หากมีโรคประจำตัวควรนำยาเดิมมาด้วย
พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำการกรอกประวัติรับทราบ รวมถึงประวัติการแพ้ยา แพ้อาหารต่างๆ
เตรียมของใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่นเครื่องนอน กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว พัดลม อุปกรณ์สำหรับ ประกอบอาหาร โดยทางวัดจะมี ครัว เตาแก๊ส และตู้เย็นสำหรับแช่อาหารสดไว้ให้
หม้อเคลือบเบอร์32 หนึ่งชุดสีน้ำเงินมีหูหิ้ว
สำหรับเข้าพิธีต้มยาในผู้ป่วยใหม่ทุกราย เพื่อใช้อุ่นยาให้ผู้ป่วยรับประทานทุกวัน และเมื่อกลับไปที่บ้านเพื่อนำไปต้มยาที่ทางวัดจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ต่อไป
ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับวิถีชีวิตให้คุ้นเคยต่อการปฎิบัติตัว เพื่อพร้อมที่จะนำแนวทางของอโรคยศาล วัดคำประมง ไปปฎิบัติเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วยเอง
อาหารที่ควรเตรียมมาสำหรับผู้ป่วย
-ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวซ้อมมือ
-เครื่องปรุง เช่น ซีอิ้วขาว
-อาหารประเภทชีวจิต อาหารเกอร์สัน
-อาหารเสริมทางการแพทย์ ได้แก่ นม Isocal ไอโซคาล หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

003 005 007

การรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางอโรคยศาล

การแพทย์แผนไทย

รักษาด้วยยาสมุนไพรซึ่งมีคุณภาพมาตรฐาน มีงานวิจัยสนับสนุนและรับรอง

การแพทย์ผสมผสาน

เป็นการรักษาเสริมควบคู่ไปกับการรักษาหลัก มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วย และผู้ดูแลตลอดจนจิตอาสา ได้ปฎิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทุกวัน เพื่อเรียนรู้แนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่
1 มนตราบำบัด คือการสวดมนต์
2 สมาธิบำบัด
3 การออกกำลังกาย เช่น ชี่กงวิถีไทย โยคะ ฤาษีดัดตน
4 ศิลปะบำับัด
5 หัวเราะบำบัด
6 ดนตรีบำบัด
7 อาหารต้านมะเร็ง

pdf icon
  แผ่นผับรายละเอียดดารเข้ารับการรักษาที่อโรคยศาล วัดคำประมง