กิจกรรมพิเศษ

สมทบทุน สร้างโรงเรือนปลูกสมุนไพรหัวร้อยรู สมุนไพรสูตรยอดยาวัดคำประมง เพือเยียวยารักษาผู้ป่วยมะเร็ง

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน สร้างโรงเรือนปลูกสมุนไพรหัวร้อยรู
สมุนไพรสูตรยอดยาวัดคำประมง เพือเยียวยารักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ธนาคาร กรุงไทย เลขบัญชี 412-0-01996-9

plants

posterkpm sb sc2