สถิติผู้เข้ารับการรักษา

สถิติรวม

fff

 ปี พ.ศ. หญิง ชาย รวม
48 63 88 151
49 109 137 246
50 102 133 235
51 312 297 609
52 226 226 452
53 323 295 618
54 266 310 576
55 189 252 441
56 213 225 438
57 218 244 462
58 213 220 433
59 195 205 400
60 160 180 340
61 132 147 279
62 148 132 280
63 35 26 61
  2904 3117 6021

10 อันดับของโรค

mmmm

  จำนวน (ราย)
ท่อน้ำดี 30
เต้านม 39
ลำไส้ 33
มะเร็งตับ 26
ปอด 34
ต่อมน้ำเหลือง 7
กระเพาะอาหาร 6
หลังโพรงจมูก 21
ปากมดลูก 9
รังไข่ 14

ระยะของโรค

sadaa

  ระยะของโรค
ระยะที่ 2  1%
ระยะที่ 3 6%
ระยะที่ 4 93%

ท่อน้ำดี

 ปี พ.ศ. รวม
48 1
49 65
50 48
51 87
52 62
53 73
54 81
55 48
56 35
57 45
58 50
59 55
60 57
61 40
62 30
63 6
  783