เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : buying cialis online in canada buy cialis online in u.k viagra for sale za buy viagra no prescription uk buy viagra profile buy cialis dubai vardenafil vardenafil 20mg cialis on sale erection pills ed pills cialis sale online canada" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : buying cialis online in canada buy cialis online in u.k viagra for sale za buy viagra no prescription uk buy viagra profile buy cialis dubai vardenafil vardenafil 20mg cialis on sale erection pills ed pills cialis sale online canada" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : buying cialis online in canada buy cialis online in u.k viagra for sale za buy viagra no prescription uk buy viagra profile buy cialis dubai vardenafil vardenafil 20mg cialis on sale erection pills ed pills cialis sale online canada" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................