เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooter rental near me electric razor scooter best electric scooters for commuting small electric scooters cheap electric scooters harley electric bike kids electric scooter adult electric scooters how much are electric scooters electric mountain bike ancheer electric bike electric scooter cheap electric skateboard best electric scooters for adults electric scooter bike used electric skateboard electric motorcycles and scooters schwinn electric bike electric razor scooter electric skateboard batteries electric scooters near me ecotric electric bike target electric scooter electric skateboard batteries electric scooters at walmart electric scooter for sale electric one wheel skateboard walmart electric scooter fastest electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooter rental near me electric razor scooter best electric scooters for commuting small electric scooters cheap electric scooters harley electric bike kids electric scooter adult electric scooters how much are electric scooters electric mountain bike ancheer electric bike electric scooter cheap electric skateboard best electric scooters for adults electric scooter bike used electric skateboard electric motorcycles and scooters schwinn electric bike electric razor scooter electric skateboard batteries electric scooters near me ecotric electric bike target electric scooter electric skateboard batteries electric scooters at walmart electric scooter for sale electric one wheel skateboard walmart electric scooter fastest electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooter rental near me electric razor scooter best electric scooters for commuting small electric scooters cheap electric scooters harley electric bike kids electric scooter adult electric scooters how much are electric scooters electric mountain bike ancheer electric bike electric scooter cheap electric skateboard best electric scooters for adults electric scooter bike used electric skateboard electric motorcycles and scooters schwinn electric bike electric razor scooter electric skateboard batteries electric scooters near me ecotric electric bike target electric scooter electric skateboard batteries electric scooters at walmart electric scooter for sale electric one wheel skateboard walmart electric scooter fastest electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................