เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : honda electric scooter segway electric scooter electric scooters on amazon 3 wheel electric scooter super 73 electric bike electric scooter near me segway electric dirt bike townie electric bike electric skateboard batteries electric scooters for 5 year olds electric scooter repair near me electric scooters with seats how fast do electric scooters go jetson bolt pro folding electric bike best electric scooters electric bike review super 73 electric bike electric off road skateboard electric scooter near me all terrain skateboard electric segway electric scooter used electric skateboard electric scooter near me adult electric scooters electric riding scooters electric scooter for heavy adults segway electric scooter jetson electric scooter longboard electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : honda electric scooter segway electric scooter electric scooters on amazon 3 wheel electric scooter super 73 electric bike electric scooter near me segway electric dirt bike townie electric bike electric skateboard batteries electric scooters for 5 year olds electric scooter repair near me electric scooters with seats how fast do electric scooters go jetson bolt pro folding electric bike best electric scooters electric bike review super 73 electric bike electric off road skateboard electric scooter near me all terrain skateboard electric segway electric scooter used electric skateboard electric scooter near me adult electric scooters electric riding scooters electric scooter for heavy adults segway electric scooter jetson electric scooter longboard electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : honda electric scooter segway electric scooter electric scooters on amazon 3 wheel electric scooter super 73 electric bike electric scooter near me segway electric dirt bike townie electric bike electric skateboard batteries electric scooters for 5 year olds electric scooter repair near me electric scooters with seats how fast do electric scooters go jetson bolt pro folding electric bike best electric scooters electric bike review super 73 electric bike electric off road skateboard electric scooter near me all terrain skateboard electric segway electric scooter used electric skateboard electric scooter near me adult electric scooters electric riding scooters electric scooter for heavy adults segway electric scooter jetson electric scooter longboard electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................