เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : razor e300 electric scooter electric scooter repair electric bike shop near me segway electric dirt bike sur ron electric bike razor scooter electric electric sit down scooters for adults electric scooters for sale brands of electric scooters faster electric scooter jetson electric bike folding electric bike 2 seater electric scooters electric scooters for adults near me fast electric scooter trek electric bike sur ron electric bike folding electric bike boosted electric skateboard fast electric scooter honda electric scooter aventon electric bike electric mini bike backfire electric skateboard bugatti electric scooter backfire electric skateboard mototec electric scooters used electric scooters for adults electric mini bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : razor e300 electric scooter electric scooter repair electric bike shop near me segway electric dirt bike sur ron electric bike razor scooter electric electric sit down scooters for adults electric scooters for sale brands of electric scooters faster electric scooter jetson electric bike folding electric bike 2 seater electric scooters electric scooters for adults near me fast electric scooter trek electric bike sur ron electric bike folding electric bike boosted electric skateboard fast electric scooter honda electric scooter aventon electric bike electric mini bike backfire electric skateboard bugatti electric scooter backfire electric skateboard mototec electric scooters used electric scooters for adults electric mini bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : razor e300 electric scooter electric scooter repair electric bike shop near me segway electric dirt bike sur ron electric bike razor scooter electric electric sit down scooters for adults electric scooters for sale brands of electric scooters faster electric scooter jetson electric bike folding electric bike 2 seater electric scooters electric scooters for adults near me fast electric scooter trek electric bike sur ron electric bike folding electric bike boosted electric skateboard fast electric scooter honda electric scooter aventon electric bike electric mini bike backfire electric skateboard bugatti electric scooter backfire electric skateboard mototec electric scooters used electric scooters for adults electric mini bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................