เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : sondors electric bike longboard skateboard electric electric dirt bike electric scooters for adults with seat electric bike scooter used electric scooters electric off road skateboard electric skateboard motor best electric skateboard razor e100 electric scooter electric bike electric bike shop near me electric riding scooters electric longboard skateboard electric skateboard conversion kit electric scooters for sale folding electric bike electric scooters for adults near me electric scooter repair voyager electric skateboard folding electric bike electric scooters for adults best electric scooters electric scooter for kids electric razor scooter batteries for electric scooters replacement ktm electric dirt bike cheap electric scooters for adults bugatti electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : sondors electric bike longboard skateboard electric electric dirt bike electric scooters for adults with seat electric bike scooter used electric scooters electric off road skateboard electric skateboard motor best electric skateboard razor e100 electric scooter electric bike electric bike shop near me electric riding scooters electric longboard skateboard electric skateboard conversion kit electric scooters for sale folding electric bike electric scooters for adults near me electric scooter repair voyager electric skateboard folding electric bike electric scooters for adults best electric scooters electric scooter for kids electric razor scooter batteries for electric scooters replacement ktm electric dirt bike cheap electric scooters for adults bugatti electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : sondors electric bike longboard skateboard electric electric dirt bike electric scooters for adults with seat electric bike scooter used electric scooters electric off road skateboard electric skateboard motor best electric skateboard razor e100 electric scooter electric bike electric bike shop near me electric riding scooters electric longboard skateboard electric skateboard conversion kit electric scooters for sale folding electric bike electric scooters for adults near me electric scooter repair voyager electric skateboard folding electric bike electric scooters for adults best electric scooters electric scooter for kids electric razor scooter batteries for electric scooters replacement ktm electric dirt bike cheap electric scooters for adults bugatti electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................