เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : pride electric scooters ktm electric dirt bike pedego electric bike electric scooters brands kyng electric skateboard boosted electric skateboard mototec electric scooters voyager electric skateboard skateboard electric harley electric bike evolve electric skateboard best electric scooters best electric scooters for commuting electric sit down scooters for adults kids electric scooter small electric scooters used electric scooters for adults gotrax electric scooter electric scooters brands electric bike review electric skateboard for adults how much is electric skateboard best electric skateboard 2021 electric skateboard motor electric power scooters aventon electric bike kids electric scooter electric skateboard electric scooter for sale" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : pride electric scooters ktm electric dirt bike pedego electric bike electric scooters brands kyng electric skateboard boosted electric skateboard mototec electric scooters voyager electric skateboard skateboard electric harley electric bike evolve electric skateboard best electric scooters best electric scooters for commuting electric sit down scooters for adults kids electric scooter small electric scooters used electric scooters for adults gotrax electric scooter electric scooters brands electric bike review electric skateboard for adults how much is electric skateboard best electric skateboard 2021 electric skateboard motor electric power scooters aventon electric bike kids electric scooter electric skateboard electric scooter for sale" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : pride electric scooters ktm electric dirt bike pedego electric bike electric scooters brands kyng electric skateboard boosted electric skateboard mototec electric scooters voyager electric skateboard skateboard electric harley electric bike evolve electric skateboard best electric scooters best electric scooters for commuting electric sit down scooters for adults kids electric scooter small electric scooters used electric scooters for adults gotrax electric scooter electric scooters brands electric bike review electric skateboard for adults how much is electric skateboard best electric skateboard 2021 electric skateboard motor electric power scooters aventon electric bike kids electric scooter electric skateboard electric scooter for sale" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................