เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric skateboard shops near me electric skateboard kit electric skateboard kit how much is an electric skateboard bird electric scooter electric bike review trek electric bike diy electric skateboard electric scooters at walmart electric skateboard parts electric scooter rental near me foldable electric bike electric scooters for adults how fast do electric scooters go harley electric bike used electric scooters for sale near me electric scooter bike electric one wheel skateboard hiboy s2 electric scooter electric scooter rental near me evolve electric skateboard fastest electric scooters best electric skateboard sondors electric bike fast electric scooters ecotric electric bike electric scooters for kids electric scooters for adults with seat all terrain electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric skateboard shops near me electric skateboard kit electric skateboard kit how much is an electric skateboard bird electric scooter electric bike review trek electric bike diy electric skateboard electric scooters at walmart electric skateboard parts electric scooter rental near me foldable electric bike electric scooters for adults how fast do electric scooters go harley electric bike used electric scooters for sale near me electric scooter bike electric one wheel skateboard hiboy s2 electric scooter electric scooter rental near me evolve electric skateboard fastest electric scooters best electric skateboard sondors electric bike fast electric scooters ecotric electric bike electric scooters for kids electric scooters for adults with seat all terrain electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric skateboard shops near me electric skateboard kit electric skateboard kit how much is an electric skateboard bird electric scooter electric bike review trek electric bike diy electric skateboard electric scooters at walmart electric skateboard parts electric scooter rental near me foldable electric bike electric scooters for adults how fast do electric scooters go harley electric bike used electric scooters for sale near me electric scooter bike electric one wheel skateboard hiboy s2 electric scooter electric scooter rental near me evolve electric skateboard fastest electric scooters best electric skateboard sondors electric bike fast electric scooters ecotric electric bike electric scooters for kids electric scooters for adults with seat all terrain electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................