เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cheap cialis online canada pharmacy buying viagra online [url=https://myemotion.faith/wiki/Sorts_Of_Drug_Store_Jobs]viagra for men[/url] cialis and pharmacy kamagra gel low price viagra viagra and high blood pressure [url=http://tupalo.com/en/users/3496625]medicine from canada[/url] canadian pill store rx canada viagra overdose viagra tablets [url=https://site-8471325-4752-7873.mystrikingly.com/blog/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know]cialis without a prescription[/url] viagra substitute" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cheap cialis online canada pharmacy buying viagra online [url=https://myemotion.faith/wiki/Sorts_Of_Drug_Store_Jobs]viagra for men[/url] cialis and pharmacy kamagra gel low price viagra viagra and high blood pressure [url=http://tupalo.com/en/users/3496625]medicine from canada[/url] canadian pill store rx canada viagra overdose viagra tablets [url=https://site-8471325-4752-7873.mystrikingly.com/blog/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know]cialis without a prescription[/url] viagra substitute" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cheap cialis online canada pharmacy buying viagra online [url=https://myemotion.faith/wiki/Sorts_Of_Drug_Store_Jobs]viagra for men[/url] cialis and pharmacy kamagra gel low price viagra viagra and high blood pressure [url=http://tupalo.com/en/users/3496625]medicine from canada[/url] canadian pill store rx canada viagra overdose viagra tablets [url=https://site-8471325-4752-7873.mystrikingly.com/blog/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know]cialis without a prescription[/url] viagra substitute" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................