เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : best electric skateboard electric bike razor e100 electric scooter electric moped scooter one wheel skateboard electric hiboy s2 electric scooter electric bike scooter jetson electric bike electric bike kit segway electric dirt bike 3 wheel electric bike mototec electric scooters electric scooter bike adult electric scooter electric mobility scooters for adults electric motor scooters best electric scooters for adults how fast does electric scooters go electric scooter adult electric balance bike electric scooter near me voyager electric skateboard meepo v3 electric skateboard used electric scooters for adults electric scooters at walmart electric scooters for sale near me wowgo electric skateboard electric skateboard with remote ancheer electric bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : best electric skateboard electric bike razor e100 electric scooter electric moped scooter one wheel skateboard electric hiboy s2 electric scooter electric bike scooter jetson electric bike electric bike kit segway electric dirt bike 3 wheel electric bike mototec electric scooters electric scooter bike adult electric scooter electric mobility scooters for adults electric motor scooters best electric scooters for adults how fast does electric scooters go electric scooter adult electric balance bike electric scooter near me voyager electric skateboard meepo v3 electric skateboard used electric scooters for adults electric scooters at walmart electric scooters for sale near me wowgo electric skateboard electric skateboard with remote ancheer electric bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : best electric skateboard electric bike razor e100 electric scooter electric moped scooter one wheel skateboard electric hiboy s2 electric scooter electric bike scooter jetson electric bike electric bike kit segway electric dirt bike 3 wheel electric bike mototec electric scooters electric scooter bike adult electric scooter electric mobility scooters for adults electric motor scooters best electric scooters for adults how fast does electric scooters go electric scooter adult electric balance bike electric scooter near me voyager electric skateboard meepo v3 electric skateboard used electric scooters for adults electric scooters at walmart electric scooters for sale near me wowgo electric skateboard electric skateboard with remote ancheer electric bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................