เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : boosted electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike ktm electric dirt bike segway electric dirt bike electric skateboard shops near me electric mini bike nakto electric bike electric scooter for sale best electric scooters for adults mini electric skateboard electric bike kit jetson electric bike electric mountain bike electric scooter with seat scooters electric evercross electric scooter jking electric skateboard mototec electric scooters hiboy s2 electric scooter all terrain skateboard electric best electric scooters for adults electric scooter with seat brands of electric scooters electric skateboard kit electric scooter for kids best electric scooter for adults electric scooters brands jetson electric bike ancheer electric bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : boosted electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike ktm electric dirt bike segway electric dirt bike electric skateboard shops near me electric mini bike nakto electric bike electric scooter for sale best electric scooters for adults mini electric skateboard electric bike kit jetson electric bike electric mountain bike electric scooter with seat scooters electric evercross electric scooter jking electric skateboard mototec electric scooters hiboy s2 electric scooter all terrain skateboard electric best electric scooters for adults electric scooter with seat brands of electric scooters electric skateboard kit electric scooter for kids best electric scooter for adults electric scooters brands jetson electric bike ancheer electric bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : boosted electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike ktm electric dirt bike segway electric dirt bike electric skateboard shops near me electric mini bike nakto electric bike electric scooter for sale best electric scooters for adults mini electric skateboard electric bike kit jetson electric bike electric mountain bike electric scooter with seat scooters electric evercross electric scooter jking electric skateboard mototec electric scooters hiboy s2 electric scooter all terrain skateboard electric best electric scooters for adults electric scooter with seat brands of electric scooters electric skateboard kit electric scooter for kids best electric scooter for adults electric scooters brands jetson electric bike ancheer electric bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................