เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : townie electric bike harley davidson electric bike electric scooter repair near me electric skateboard amazon electric scooters near me pride electric scooters how much is a electric skateboard electric cargo bike hover 1 electric scooter electric balance bike electric mobility scooter blitzart electric skateboard electric scooter bike electric bike kit electric bike best electric skateboard electric dirt bike adult how fast does electric scooters go best electric skateboard fast electric scooter cheap electric scooters electric scooter for adults segway electric dirt bike super 73 electric bike batteries for electric scooters replacement electric dirt bike evolve electric skateboard electric scooter near me how fast do electric scooters go" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : townie electric bike harley davidson electric bike electric scooter repair near me electric skateboard amazon electric scooters near me pride electric scooters how much is a electric skateboard electric cargo bike hover 1 electric scooter electric balance bike electric mobility scooter blitzart electric skateboard electric scooter bike electric bike kit electric bike best electric skateboard electric dirt bike adult how fast does electric scooters go best electric skateboard fast electric scooter cheap electric scooters electric scooter for adults segway electric dirt bike super 73 electric bike batteries for electric scooters replacement electric dirt bike evolve electric skateboard electric scooter near me how fast do electric scooters go" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : townie electric bike harley davidson electric bike electric scooter repair near me electric skateboard amazon electric scooters near me pride electric scooters how much is a electric skateboard electric cargo bike hover 1 electric scooter electric balance bike electric mobility scooter blitzart electric skateboard electric scooter bike electric bike kit electric bike best electric skateboard electric dirt bike adult how fast does electric scooters go best electric skateboard fast electric scooter cheap electric scooters electric scooter for adults segway electric dirt bike super 73 electric bike batteries for electric scooters replacement electric dirt bike evolve electric skateboard electric scooter near me how fast do electric scooters go" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................