เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cheap viagra without prescription canadian pharmacy cialis generic [url=http://classi360.com/user/profile/1498]buy cialis online[/url] buy drugs without a prescription canadian drugs viagra reviews natural alternative viagra [url=https://spamdb.science/wiki/How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]cheapest viagra[/url] online generic viagra canada-cialis prescription drugs from canada prices viagra prescriptions [url=https://www.yyx.yn.cn/space-uid-385942.html]online drug[/url] viagra overnight" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cheap viagra without prescription canadian pharmacy cialis generic [url=http://classi360.com/user/profile/1498]buy cialis online[/url] buy drugs without a prescription canadian drugs viagra reviews natural alternative viagra [url=https://spamdb.science/wiki/How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]cheapest viagra[/url] online generic viagra canada-cialis prescription drugs from canada prices viagra prescriptions [url=https://www.yyx.yn.cn/space-uid-385942.html]online drug[/url] viagra overnight" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cheap viagra without prescription canadian pharmacy cialis generic [url=http://classi360.com/user/profile/1498]buy cialis online[/url] buy drugs without a prescription canadian drugs viagra reviews natural alternative viagra [url=https://spamdb.science/wiki/How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]cheapest viagra[/url] online generic viagra canada-cialis prescription drugs from canada prices viagra prescriptions [url=https://www.yyx.yn.cn/space-uid-385942.html]online drug[/url] viagra overnight" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................