เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooters hawaii electric scooters for adults meepo v3 electric skateboard pedego electric bike sondors electric bike super 73 electric bike adult electric scooters electric scooter for kids electric scooter with seat best electric skateboard electric scooter rental near me electric bike review electric scooters for adults with seat segway electric scooter small electric scooters costco electric scooter scooters electric amazon electric scooters all terrain electric skateboard electric scooters on amazon electric moped scooter blitzart electric skateboard electric riding scooters aventon electric bike jking electric skateboard evolve electric skateboard electric scooter bike electric off road skateboard small electric scooters" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooters hawaii electric scooters for adults meepo v3 electric skateboard pedego electric bike sondors electric bike super 73 electric bike adult electric scooters electric scooter for kids electric scooter with seat best electric skateboard electric scooter rental near me electric bike review electric scooters for adults with seat segway electric scooter small electric scooters costco electric scooter scooters electric amazon electric scooters all terrain electric skateboard electric scooters on amazon electric moped scooter blitzart electric skateboard electric riding scooters aventon electric bike jking electric skateboard evolve electric skateboard electric scooter bike electric off road skateboard small electric scooters" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooters hawaii electric scooters for adults meepo v3 electric skateboard pedego electric bike sondors electric bike super 73 electric bike adult electric scooters electric scooter for kids electric scooter with seat best electric skateboard electric scooter rental near me electric bike review electric scooters for adults with seat segway electric scooter small electric scooters costco electric scooter scooters electric amazon electric scooters all terrain electric skateboard electric scooters on amazon electric moped scooter blitzart electric skateboard electric riding scooters aventon electric bike jking electric skateboard evolve electric skateboard electric scooter bike electric off road skateboard small electric scooters" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................