เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : longboard electric skateboard mototec electric scooters wowgo electric skateboard electric scooters walmart electric scooters for kids electric motorcycles and scooters electric cargo bike electric cargo bike ecotric electric bike electric scooter costco all terrain skateboard electric razor electric scooters best electric scooters for commuting electric longboard skateboard electric scooters for sale electric bike costco adult scooter electric electric bike for sale ktm electric dirt bike harley davidson electric bike electric scooter for kids electric scooter near me schwinn electric bike brands of electric scooters off road electric scooter cheap electric scooters for adults cheap electric scooters for adults used electric scooters segway electric dirt bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : longboard electric skateboard mototec electric scooters wowgo electric skateboard electric scooters walmart electric scooters for kids electric motorcycles and scooters electric cargo bike electric cargo bike ecotric electric bike electric scooter costco all terrain skateboard electric razor electric scooters best electric scooters for commuting electric longboard skateboard electric scooters for sale electric bike costco adult scooter electric electric bike for sale ktm electric dirt bike harley davidson electric bike electric scooter for kids electric scooter near me schwinn electric bike brands of electric scooters off road electric scooter cheap electric scooters for adults cheap electric scooters for adults used electric scooters segway electric dirt bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : longboard electric skateboard mototec electric scooters wowgo electric skateboard electric scooters walmart electric scooters for kids electric motorcycles and scooters electric cargo bike electric cargo bike ecotric electric bike electric scooter costco all terrain skateboard electric razor electric scooters best electric scooters for commuting electric longboard skateboard electric scooters for sale electric bike costco adult scooter electric electric bike for sale ktm electric dirt bike harley davidson electric bike electric scooter for kids electric scooter near me schwinn electric bike brands of electric scooters off road electric scooter cheap electric scooters for adults cheap electric scooters for adults used electric scooters segway electric dirt bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................