เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooters for adults single wheel electric skateboard wowgo electric skateboard electric skateboard for adults ecotric electric bike costco electric bike electric scooters for 10 year olds electric scooter rental near me electric skateboard batteries fastest electric bike electric skateboard amazon fastest electric skateboard best electric skateboard 2021 schwinn electric bike electric wheelchair scooter shark wheel electric skateboard electric skateboard amazon electric bike company foldable electric bike electric scooters near me electric skateboard off road segway electric scooter mototec electric scooters electric skateboard parts electric skateboard kit hiboy s2 electric scooter electric scooters on amazon best electric scooters for adults electric scooter for adults" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooters for adults single wheel electric skateboard wowgo electric skateboard electric skateboard for adults ecotric electric bike costco electric bike electric scooters for 10 year olds electric scooter rental near me electric skateboard batteries fastest electric bike electric skateboard amazon fastest electric skateboard best electric skateboard 2021 schwinn electric bike electric wheelchair scooter shark wheel electric skateboard electric skateboard amazon electric bike company foldable electric bike electric scooters near me electric skateboard off road segway electric scooter mototec electric scooters electric skateboard parts electric skateboard kit hiboy s2 electric scooter electric scooters on amazon best electric scooters for adults electric scooter for adults" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooters for adults single wheel electric skateboard wowgo electric skateboard electric skateboard for adults ecotric electric bike costco electric bike electric scooters for 10 year olds electric scooter rental near me electric skateboard batteries fastest electric bike electric skateboard amazon fastest electric skateboard best electric skateboard 2021 schwinn electric bike electric wheelchair scooter shark wheel electric skateboard electric skateboard amazon electric bike company foldable electric bike electric scooters near me electric skateboard off road segway electric scooter mototec electric scooters electric skateboard parts electric skateboard kit hiboy s2 electric scooter electric scooters on amazon best electric scooters for adults electric scooter for adults" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................