เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : buy real viagra online online cheap viagra [url=http://eninhome.com:91/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Xiomara12R]highest rated canadian pharmacies[/url] viagra order viagra canada with prescription viagra cheapest price generic cialis in canada [url=http://borsafix.com/user/kissbail8]cheap viagra for sale[/url] canadian pharmacy.com us pharmacy for cialis what is viagra used for viagra how it works [url=http://www.jbt4.com/home.php?mod=space&uid=5629847]viagra at canadian pharmacy[/url] online medications" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : buy real viagra online online cheap viagra [url=http://eninhome.com:91/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Xiomara12R]highest rated canadian pharmacies[/url] viagra order viagra canada with prescription viagra cheapest price generic cialis in canada [url=http://borsafix.com/user/kissbail8]cheap viagra for sale[/url] canadian pharmacy.com us pharmacy for cialis what is viagra used for viagra how it works [url=http://www.jbt4.com/home.php?mod=space&uid=5629847]viagra at canadian pharmacy[/url] online medications" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : buy real viagra online online cheap viagra [url=http://eninhome.com:91/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Xiomara12R]highest rated canadian pharmacies[/url] viagra order viagra canada with prescription viagra cheapest price generic cialis in canada [url=http://borsafix.com/user/kissbail8]cheap viagra for sale[/url] canadian pharmacy.com us pharmacy for cialis what is viagra used for viagra how it works [url=http://www.jbt4.com/home.php?mod=space&uid=5629847]viagra at canadian pharmacy[/url] online medications" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................