เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : medications without prescription canadian pharcharmy online reviews [url=http://www.xinyubi.com/index.php/User:BereniceFournier]viagra sales[/url] canada cialis canadian pharcharmy www.canadadrugsonline.com order viagra without prescription [url=https://mooc.elte.hu/eportfolios/769756/Home/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]buy generic viagra online[/url] price of viagra canada prescriptions buy cialis buy real viagra [url=https://www.tipsfull.com/user/cottonsubway1]herbal viagra reviews[/url] is generic viagra safe" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : medications without prescription canadian pharcharmy online reviews [url=http://www.xinyubi.com/index.php/User:BereniceFournier]viagra sales[/url] canada cialis canadian pharcharmy www.canadadrugsonline.com order viagra without prescription [url=https://mooc.elte.hu/eportfolios/769756/Home/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]buy generic viagra online[/url] price of viagra canada prescriptions buy cialis buy real viagra [url=https://www.tipsfull.com/user/cottonsubway1]herbal viagra reviews[/url] is generic viagra safe" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : medications without prescription canadian pharcharmy online reviews [url=http://www.xinyubi.com/index.php/User:BereniceFournier]viagra sales[/url] canada cialis canadian pharcharmy www.canadadrugsonline.com order viagra without prescription [url=https://mooc.elte.hu/eportfolios/769756/Home/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]buy generic viagra online[/url] price of viagra canada prescriptions buy cialis buy real viagra [url=https://www.tipsfull.com/user/cottonsubway1]herbal viagra reviews[/url] is generic viagra safe" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................