เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : voyager electric skateboard ola electric scooter fastest electric scooter best electric skateboard 2022 hover 1 electric scooter how fast does electric scooters go electric skateboard batteries himiway electric bike electric skateboard near me electric scooters near me costco electric bike electric skateboard amazon electric mini bike brands of electric scooters razor electric dirt bike electric skateboard shops near me harley davidson electric bike electric bike review electric scooters for 10 year olds off road electric scooter longboard skateboard electric kyng electric skateboard electric skateboard near me how much is a electric skateboard how much are electric scooters electric dirt bike adult one wheel skateboard electric brands of electric scooters pride electric scooters" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : voyager electric skateboard ola electric scooter fastest electric scooter best electric skateboard 2022 hover 1 electric scooter how fast does electric scooters go electric skateboard batteries himiway electric bike electric skateboard near me electric scooters near me costco electric bike electric skateboard amazon electric mini bike brands of electric scooters razor electric dirt bike electric skateboard shops near me harley davidson electric bike electric bike review electric scooters for 10 year olds off road electric scooter longboard skateboard electric kyng electric skateboard electric skateboard near me how much is a electric skateboard how much are electric scooters electric dirt bike adult one wheel skateboard electric brands of electric scooters pride electric scooters" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : voyager electric skateboard ola electric scooter fastest electric scooter best electric skateboard 2022 hover 1 electric scooter how fast does electric scooters go electric skateboard batteries himiway electric bike electric skateboard near me electric scooters near me costco electric bike electric skateboard amazon electric mini bike brands of electric scooters razor electric dirt bike electric skateboard shops near me harley davidson electric bike electric bike review electric scooters for 10 year olds off road electric scooter longboard skateboard electric kyng electric skateboard electric skateboard near me how much is a electric skateboard how much are electric scooters electric dirt bike adult one wheel skateboard electric brands of electric scooters pride electric scooters" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................