เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : how much is electric skateboard super 73 electric bike electric mobility scooters for adults used electric scooters trek electric bike aventon electric bike pride electric scooters ola electric scooter 3 wheel electric bike one wheel skateboard electric electric bike rental near me electric scooters with seats how much is electric skateboard electric dirt bike for kids all terrain skateboard electric jking electric skateboard himiway electric bike electric skateboard parts electric bike rental razor e300 electric scooter razor electric scooter electric scooters at walmart electric mobility scooters for adults electric scooter rental near me teamgee electric skateboard electric scooter for adults bugatti electric scooter electric longboard skateboard electric motorcycles and scooters" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : how much is electric skateboard super 73 electric bike electric mobility scooters for adults used electric scooters trek electric bike aventon electric bike pride electric scooters ola electric scooter 3 wheel electric bike one wheel skateboard electric electric bike rental near me electric scooters with seats how much is electric skateboard electric dirt bike for kids all terrain skateboard electric jking electric skateboard himiway electric bike electric skateboard parts electric bike rental razor e300 electric scooter razor electric scooter electric scooters at walmart electric mobility scooters for adults electric scooter rental near me teamgee electric skateboard electric scooter for adults bugatti electric scooter electric longboard skateboard electric motorcycles and scooters" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : how much is electric skateboard super 73 electric bike electric mobility scooters for adults used electric scooters trek electric bike aventon electric bike pride electric scooters ola electric scooter 3 wheel electric bike one wheel skateboard electric electric bike rental near me electric scooters with seats how much is electric skateboard electric dirt bike for kids all terrain skateboard electric jking electric skateboard himiway electric bike electric skateboard parts electric bike rental razor e300 electric scooter razor electric scooter electric scooters at walmart electric mobility scooters for adults electric scooter rental near me teamgee electric skateboard electric scooter for adults bugatti electric scooter electric longboard skateboard electric motorcycles and scooters" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................