เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric bike scooter target electric scooter blitzart electric skateboard best electric bike electric scooter adult evolve electric skateboard 3 wheel electric bike pedego electric bike how fast do electric scooters go electric scooters with seats all terrain electric skateboard hover 1 electric scooter fat tire electric scooter used electric scooters electric scooter rental best electric scooter cheap electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike top electric scooters how fast do electric scooters go electric scooter with seat all terrain skateboard electric used electric scooters for sale near me top electric scooters electric scooters for sale near me electric skateboard with remote off road electric scooter electric scooter rental nakto electric bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric bike scooter target electric scooter blitzart electric skateboard best electric bike electric scooter adult evolve electric skateboard 3 wheel electric bike pedego electric bike how fast do electric scooters go electric scooters with seats all terrain electric skateboard hover 1 electric scooter fat tire electric scooter used electric scooters electric scooter rental best electric scooter cheap electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike top electric scooters how fast do electric scooters go electric scooter with seat all terrain skateboard electric used electric scooters for sale near me top electric scooters electric scooters for sale near me electric skateboard with remote off road electric scooter electric scooter rental nakto electric bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric bike scooter target electric scooter blitzart electric skateboard best electric bike electric scooter adult evolve electric skateboard 3 wheel electric bike pedego electric bike how fast do electric scooters go electric scooters with seats all terrain electric skateboard hover 1 electric scooter fat tire electric scooter used electric scooters electric scooter rental best electric scooter cheap electric skateboard jetson bolt pro folding electric bike top electric scooters how fast do electric scooters go electric scooter with seat all terrain skateboard electric used electric scooters for sale near me top electric scooters electric scooters for sale near me electric skateboard with remote off road electric scooter electric scooter rental nakto electric bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................