เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooter bike fastest electric scooter electric skateboard wowgo electric skateboard electric bike scooter electric dirt bike for kids meepo electric skateboard razor electric dirt bike fast electric scooter electric skateboard off road schwinn electric bike electric one wheel skateboard costco electric scooter electric bike kit adult electric bike electric bmx bike electric scooters for 5 year olds electric bike kit walmart electric scooters razor e100 electric scooter electric motor scooters electric skateboard wheels fastest electric scooters target electric scooter electric scooter bike jking electric skateboard foldable electric bike faster electric scooter harley davidson electric bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooter bike fastest electric scooter electric skateboard wowgo electric skateboard electric bike scooter electric dirt bike for kids meepo electric skateboard razor electric dirt bike fast electric scooter electric skateboard off road schwinn electric bike electric one wheel skateboard costco electric scooter electric bike kit adult electric bike electric bmx bike electric scooters for 5 year olds electric bike kit walmart electric scooters razor e100 electric scooter electric motor scooters electric skateboard wheels fastest electric scooters target electric scooter electric scooter bike jking electric skateboard foldable electric bike faster electric scooter harley davidson electric bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooter bike fastest electric scooter electric skateboard wowgo electric skateboard electric bike scooter electric dirt bike for kids meepo electric skateboard razor electric dirt bike fast electric scooter electric skateboard off road schwinn electric bike electric one wheel skateboard costco electric scooter electric bike kit adult electric bike electric bmx bike electric scooters for 5 year olds electric bike kit walmart electric scooters razor e100 electric scooter electric motor scooters electric skateboard wheels fastest electric scooters target electric scooter electric scooter bike jking electric skateboard foldable electric bike faster electric scooter harley davidson electric bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................