เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric skateboard off road electric bike costco folding electric bike scooter electric electric scooter repair near me electric skateboard parts mototec electric scooters jking electric skateboard electric scooters walmart ecotric electric bike all terrain skateboard electric costco electric bike used electric skateboard electric skateboard shops near me scooters electric electric skateboard with remote electric skateboard off road electric bike walmart shark wheel electric skateboard electric bike walmart razor e300 electric scooter best electric scooters for commuting electric scooter for sale electric bmx bike electric scooter repair near me schwinn electric bike mototec electric scooters pedego electric bike electric skateboard conversion kit" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric skateboard off road electric bike costco folding electric bike scooter electric electric scooter repair near me electric skateboard parts mototec electric scooters jking electric skateboard electric scooters walmart ecotric electric bike all terrain skateboard electric costco electric bike used electric skateboard electric skateboard shops near me scooters electric electric skateboard with remote electric skateboard off road electric bike walmart shark wheel electric skateboard electric bike walmart razor e300 electric scooter best electric scooters for commuting electric scooter for sale electric bmx bike electric scooter repair near me schwinn electric bike mototec electric scooters pedego electric bike electric skateboard conversion kit" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric skateboard off road electric bike costco folding electric bike scooter electric electric scooter repair near me electric skateboard parts mototec electric scooters jking electric skateboard electric scooters walmart ecotric electric bike all terrain skateboard electric costco electric bike used electric skateboard electric skateboard shops near me scooters electric electric skateboard with remote electric skateboard off road electric bike walmart shark wheel electric skateboard electric bike walmart razor e300 electric scooter best electric scooters for commuting electric scooter for sale electric bmx bike electric scooter repair near me schwinn electric bike mototec electric scooters pedego electric bike electric skateboard conversion kit" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................