เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : drug prices canadian prescription [url=https://milclick.com/user/profile/152497]online pharmacies without prescription[/url] how much does viagra cost medications from canada the canadian pharmacy viagra from canada [url=https://mooc.elte.hu/eportfolios/769756/Home/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]viagra side effects[/url] how to buy viagra cialis from canadian pharmacy buy viagra canada canada drug superstore [url=https://dangersubway5.wordpress.com/2022/08/16/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know/]online pharmacy without a prescription[/url] cialis usa pharmacy" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : drug prices canadian prescription [url=https://milclick.com/user/profile/152497]online pharmacies without prescription[/url] how much does viagra cost medications from canada the canadian pharmacy viagra from canada [url=https://mooc.elte.hu/eportfolios/769756/Home/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]viagra side effects[/url] how to buy viagra cialis from canadian pharmacy buy viagra canada canada drug superstore [url=https://dangersubway5.wordpress.com/2022/08/16/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know/]online pharmacy without a prescription[/url] cialis usa pharmacy" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : drug prices canadian prescription [url=https://milclick.com/user/profile/152497]online pharmacies without prescription[/url] how much does viagra cost medications from canada the canadian pharmacy viagra from canada [url=https://mooc.elte.hu/eportfolios/769756/Home/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]viagra side effects[/url] how to buy viagra cialis from canadian pharmacy buy viagra canada canada drug superstore [url=https://dangersubway5.wordpress.com/2022/08/16/five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know/]online pharmacy without a prescription[/url] cialis usa pharmacy" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................