เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : jetson electric bike electric bike rental near me one wheel electric skateboard cheap electric bike electric mobility scooter hiboy s2 electric scooter electric scooters adult electric scooter costco electric bike folding electric bike best electric bike amazon electric scooters bird electric scooter electric scooter costco electric dirt bike electric cargo bike scooters electric best electric bike razor scooter electric gotrax electric scooter best electric skateboard 2021 fastest electric skateboard target electric scooter electric dirt bike adult scooters electric electric skateboard for adults electric riding scooters best electric bike wowgo electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : jetson electric bike electric bike rental near me one wheel electric skateboard cheap electric bike electric mobility scooter hiboy s2 electric scooter electric scooters adult electric scooter costco electric bike folding electric bike best electric bike amazon electric scooters bird electric scooter electric scooter costco electric dirt bike electric cargo bike scooters electric best electric bike razor scooter electric gotrax electric scooter best electric skateboard 2021 fastest electric skateboard target electric scooter electric dirt bike adult scooters electric electric skateboard for adults electric riding scooters best electric bike wowgo electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : jetson electric bike electric bike rental near me one wheel electric skateboard cheap electric bike electric mobility scooter hiboy s2 electric scooter electric scooters adult electric scooter costco electric bike folding electric bike best electric bike amazon electric scooters bird electric scooter electric scooter costco electric dirt bike electric cargo bike scooters electric best electric bike razor scooter electric gotrax electric scooter best electric skateboard 2021 fastest electric skateboard target electric scooter electric dirt bike adult scooters electric electric skateboard for adults electric riding scooters best electric bike wowgo electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................