เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : ancheer electric bike electric bike company electric dirt bike aventon electric bike razor e100 electric scooter nakto electric bike best electric scooters for adults faster electric scooter honda electric scooter how much is electric skateboard costco electric scooter bugatti electric scooter boosted electric skateboard electric scooters for kids bugatti electric scooter faster electric scooter voyager electric skateboard rion electric scooters how much is a electric skateboard used electric skateboard best electric scooters for adults electric bike review electric scooters for adults with seat jetson bolt pro folding electric bike fat tire electric scooter electric bike conversion kit small electric scooters electric longboard skateboard electric skateboard conversion kit" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : ancheer electric bike electric bike company electric dirt bike aventon electric bike razor e100 electric scooter nakto electric bike best electric scooters for adults faster electric scooter honda electric scooter how much is electric skateboard costco electric scooter bugatti electric scooter boosted electric skateboard electric scooters for kids bugatti electric scooter faster electric scooter voyager electric skateboard rion electric scooters how much is a electric skateboard used electric skateboard best electric scooters for adults electric bike review electric scooters for adults with seat jetson bolt pro folding electric bike fat tire electric scooter electric bike conversion kit small electric scooters electric longboard skateboard electric skateboard conversion kit" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : ancheer electric bike electric bike company electric dirt bike aventon electric bike razor e100 electric scooter nakto electric bike best electric scooters for adults faster electric scooter honda electric scooter how much is electric skateboard costco electric scooter bugatti electric scooter boosted electric skateboard electric scooters for kids bugatti electric scooter faster electric scooter voyager electric skateboard rion electric scooters how much is a electric skateboard used electric skateboard best electric scooters for adults electric bike review electric scooters for adults with seat jetson bolt pro folding electric bike fat tire electric scooter electric bike conversion kit small electric scooters electric longboard skateboard electric skateboard conversion kit" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................