เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooter near me fast electric scooter electric bmx bike battery for electric skateboard electric scooter bike adult electric scooters fastest electric bike single wheel electric skateboard how fast does electric scooters go wowgo electric skateboard amazon electric scooters electric scooter cheap electric scooters for adults longboard electric skateboard walmart electric scooter fastest electric bike electric scooters wowgo electric skateboard jetson electric bike battery for electric skateboard electric skateboard near me electric scooters for adults with seat adult electric bike townie electric bike best electric bike electric balance bike electric off road skateboard honda electric scooter electric scooters hawaii" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooter near me fast electric scooter electric bmx bike battery for electric skateboard electric scooter bike adult electric scooters fastest electric bike single wheel electric skateboard how fast does electric scooters go wowgo electric skateboard amazon electric scooters electric scooter cheap electric scooters for adults longboard electric skateboard walmart electric scooter fastest electric bike electric scooters wowgo electric skateboard jetson electric bike battery for electric skateboard electric skateboard near me electric scooters for adults with seat adult electric bike townie electric bike best electric bike electric balance bike electric off road skateboard honda electric scooter electric scooters hawaii" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooter near me fast electric scooter electric bmx bike battery for electric skateboard electric scooter bike adult electric scooters fastest electric bike single wheel electric skateboard how fast does electric scooters go wowgo electric skateboard amazon electric scooters electric scooter cheap electric scooters for adults longboard electric skateboard walmart electric scooter fastest electric bike electric scooters wowgo electric skateboard jetson electric bike battery for electric skateboard electric skateboard near me electric scooters for adults with seat adult electric bike townie electric bike best electric bike electric balance bike electric off road skateboard honda electric scooter electric scooters hawaii" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................