เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric longboard skateboard electric bike costco segway electric scooter fastest electric bike gotrax electric scooter electric scooters for 5 year olds fat tire electric bike electric scooters for adults with seat best electric skateboard 2022 fastest electric scooter ancheer electric bike hover 1 electric scooter gotrax electric scooter electric motor scooters electric scooters for kids sondors electric bike blitzart electric skateboard electric scooters hawaii faster electric scooter 2 seater electric scooters harley davidson electric bike 3 wheel electric scooter electric scooter adult electric bike for sale electric cruiser bike costco electric scooter electric mobility scooters electric scooter with seat wowgo electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric longboard skateboard electric bike costco segway electric scooter fastest electric bike gotrax electric scooter electric scooters for 5 year olds fat tire electric bike electric scooters for adults with seat best electric skateboard 2022 fastest electric scooter ancheer electric bike hover 1 electric scooter gotrax electric scooter electric motor scooters electric scooters for kids sondors electric bike blitzart electric skateboard electric scooters hawaii faster electric scooter 2 seater electric scooters harley davidson electric bike 3 wheel electric scooter electric scooter adult electric bike for sale electric cruiser bike costco electric scooter electric mobility scooters electric scooter with seat wowgo electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric longboard skateboard electric bike costco segway electric scooter fastest electric bike gotrax electric scooter electric scooters for 5 year olds fat tire electric bike electric scooters for adults with seat best electric skateboard 2022 fastest electric scooter ancheer electric bike hover 1 electric scooter gotrax electric scooter electric motor scooters electric scooters for kids sondors electric bike blitzart electric skateboard electric scooters hawaii faster electric scooter 2 seater electric scooters harley davidson electric bike 3 wheel electric scooter electric scooter adult electric bike for sale electric cruiser bike costco electric scooter electric mobility scooters electric scooter with seat wowgo electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................