เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : pedego electric bike how fast do electric scooters go boosted electric skateboard townie electric bike top electric scooters ktm electric dirt bike fastest electric scooters electric scooters for sale near me electric bmx bike fat tire electric bike electric scooter near me best electric scooter for adults electric motor scooters electric bike shop near me townie electric bike electric scooters for sale near me electric mobility scooters for adults electric skateboard kit adult electric scooters batteries for electric scooters replacement electric scooter rental adult electric scooter electric mini bike razor electric dirt bike electric scooter costco electric scooter bike electric scooter repair near me electric off road skateboard electric dirt bike for kids" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : pedego electric bike how fast do electric scooters go boosted electric skateboard townie electric bike top electric scooters ktm electric dirt bike fastest electric scooters electric scooters for sale near me electric bmx bike fat tire electric bike electric scooter near me best electric scooter for adults electric motor scooters electric bike shop near me townie electric bike electric scooters for sale near me electric mobility scooters for adults electric skateboard kit adult electric scooters batteries for electric scooters replacement electric scooter rental adult electric scooter electric mini bike razor electric dirt bike electric scooter costco electric scooter bike electric scooter repair near me electric off road skateboard electric dirt bike for kids" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : pedego electric bike how fast do electric scooters go boosted electric skateboard townie electric bike top electric scooters ktm electric dirt bike fastest electric scooters electric scooters for sale near me electric bmx bike fat tire electric bike electric scooter near me best electric scooter for adults electric motor scooters electric bike shop near me townie electric bike electric scooters for sale near me electric mobility scooters for adults electric skateboard kit adult electric scooters batteries for electric scooters replacement electric scooter rental adult electric scooter electric mini bike razor electric dirt bike electric scooter costco electric scooter bike electric scooter repair near me electric off road skateboard electric dirt bike for kids" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................