เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : fastest electric skateboard how much is an electric skateboard electric scooter for kids razor scooter electric electric scooter repair fast electric scooter electric scooter adult electric bike shop near me adult scooter electric electric scooters hawaii one wheel skateboard electric all terrain electric skateboard used electric scooters for adults electric scooter for kids rion electric scooters cheap electric scooters segway electric dirt bike schwinn electric bike ola electric scooter small electric scooters electric motorcycles and scooters electric dirt bike sondors electric bike best electric skateboard electric skateboard conversion kit how much is electric skateboard backfire electric skateboard best electric skateboard 2022 electric wheelchair scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : fastest electric skateboard how much is an electric skateboard electric scooter for kids razor scooter electric electric scooter repair fast electric scooter electric scooter adult electric bike shop near me adult scooter electric electric scooters hawaii one wheel skateboard electric all terrain electric skateboard used electric scooters for adults electric scooter for kids rion electric scooters cheap electric scooters segway electric dirt bike schwinn electric bike ola electric scooter small electric scooters electric motorcycles and scooters electric dirt bike sondors electric bike best electric skateboard electric skateboard conversion kit how much is electric skateboard backfire electric skateboard best electric skateboard 2022 electric wheelchair scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : fastest electric skateboard how much is an electric skateboard electric scooter for kids razor scooter electric electric scooter repair fast electric scooter electric scooter adult electric bike shop near me adult scooter electric electric scooters hawaii one wheel skateboard electric all terrain electric skateboard used electric scooters for adults electric scooter for kids rion electric scooters cheap electric scooters segway electric dirt bike schwinn electric bike ola electric scooter small electric scooters electric motorcycles and scooters electric dirt bike sondors electric bike best electric skateboard electric skateboard conversion kit how much is electric skateboard backfire electric skateboard best electric skateboard 2022 electric wheelchair scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................