เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : used electric scooters for adults electric dirt bike for kids rion electric scooters scooter electric rion electric scooters electric scooter with seat electric bike company electric skateboard motor fastest electric skateboard blitzart electric skateboard electric skateboard off road segway electric scooter best electric bike amazon electric scooters voyager electric skateboard electric scooter rental near me best electric skateboard 2021 used electric skateboard electric wheelchair scooter electric bike for sale electric scooter rental near me sur ron electric bike electric skateboard off road electric bike conversion kit 2 seater electric scooters fastest electric scooters electric skateboard parts electric off road skateboard longboard skateboard electric" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : used electric scooters for adults electric dirt bike for kids rion electric scooters scooter electric rion electric scooters electric scooter with seat electric bike company electric skateboard motor fastest electric skateboard blitzart electric skateboard electric skateboard off road segway electric scooter best electric bike amazon electric scooters voyager electric skateboard electric scooter rental near me best electric skateboard 2021 used electric skateboard electric wheelchair scooter electric bike for sale electric scooter rental near me sur ron electric bike electric skateboard off road electric bike conversion kit 2 seater electric scooters fastest electric scooters electric skateboard parts electric off road skateboard longboard skateboard electric" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : used electric scooters for adults electric dirt bike for kids rion electric scooters scooter electric rion electric scooters electric scooter with seat electric bike company electric skateboard motor fastest electric skateboard blitzart electric skateboard electric skateboard off road segway electric scooter best electric bike amazon electric scooters voyager electric skateboard electric scooter rental near me best electric skateboard 2021 used electric skateboard electric wheelchair scooter electric bike for sale electric scooter rental near me sur ron electric bike electric skateboard off road electric bike conversion kit 2 seater electric scooters fastest electric scooters electric skateboard parts electric off road skateboard longboard skateboard electric" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................