เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : segway electric dirt bike segway electric dirt bike electric bike review electric dirt bike adult scooter electric electric bike review electric scooters with seats how much is electric skateboard how much are electric scooters harley davidson electric bike electric riding scooters electric power scooters harley electric bike target electric scooter used electric scooters walmart electric scooters electric skateboard batteries segway electric scooter foldable electric bike electric mountain bike electric cargo bike schwinn electric bike battery for electric skateboard one wheel skateboard electric electric skateboard shops near me electric bike company meepo v3 electric skateboard off road electric scooter skateboard electric" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : segway electric dirt bike segway electric dirt bike electric bike review electric dirt bike adult scooter electric electric bike review electric scooters with seats how much is electric skateboard how much are electric scooters harley davidson electric bike electric riding scooters electric power scooters harley electric bike target electric scooter used electric scooters walmart electric scooters electric skateboard batteries segway electric scooter foldable electric bike electric mountain bike electric cargo bike schwinn electric bike battery for electric skateboard one wheel skateboard electric electric skateboard shops near me electric bike company meepo v3 electric skateboard off road electric scooter skateboard electric" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : segway electric dirt bike segway electric dirt bike electric bike review electric dirt bike adult scooter electric electric bike review electric scooters with seats how much is electric skateboard how much are electric scooters harley davidson electric bike electric riding scooters electric power scooters harley electric bike target electric scooter used electric scooters walmart electric scooters electric skateboard batteries segway electric scooter foldable electric bike electric mountain bike electric cargo bike schwinn electric bike battery for electric skateboard one wheel skateboard electric electric skateboard shops near me electric bike company meepo v3 electric skateboard off road electric scooter skateboard electric" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................