เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : safe place order cialis online cialis sale no prescription buy viagra manchester cheap viagra super active 100mg viagra sale united states where to buy cialis in canada levitra pills vardenafil pills cialis canada discount ed pills erectile dysfunction pills genuine viagra for sale" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : safe place order cialis online cialis sale no prescription buy viagra manchester cheap viagra super active 100mg viagra sale united states where to buy cialis in canada levitra pills vardenafil pills cialis canada discount ed pills erectile dysfunction pills genuine viagra for sale" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : safe place order cialis online cialis sale no prescription buy viagra manchester cheap viagra super active 100mg viagra sale united states where to buy cialis in canada levitra pills vardenafil pills cialis canada discount ed pills erectile dysfunction pills genuine viagra for sale" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................