เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : used electric skateboard fast electric scooter best electric scooter for adults kyng electric skateboard electric skateboard for adults electric dirt bike for kids meepo v3 electric skateboard used electric skateboard electric skateboard off road jetson electric bike bugatti electric scooter electric scooter costco himiway electric bike electric bike for sale jking electric skateboard best electric bike used electric skateboard cheap electric scooters for adults best electric scooter electric scooters for adults off road electric skateboard all terrain electric skateboard all terrain skateboard electric segway electric dirt bike electric skateboard battery electric cruiser bike sur ron electric bike electric dirt bike for kids electric bike shop near me" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : used electric skateboard fast electric scooter best electric scooter for adults kyng electric skateboard electric skateboard for adults electric dirt bike for kids meepo v3 electric skateboard used electric skateboard electric skateboard off road jetson electric bike bugatti electric scooter electric scooter costco himiway electric bike electric bike for sale jking electric skateboard best electric bike used electric skateboard cheap electric scooters for adults best electric scooter electric scooters for adults off road electric skateboard all terrain electric skateboard all terrain skateboard electric segway electric dirt bike electric skateboard battery electric cruiser bike sur ron electric bike electric dirt bike for kids electric bike shop near me" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : used electric skateboard fast electric scooter best electric scooter for adults kyng electric skateboard electric skateboard for adults electric dirt bike for kids meepo v3 electric skateboard used electric skateboard electric skateboard off road jetson electric bike bugatti electric scooter electric scooter costco himiway electric bike electric bike for sale jking electric skateboard best electric bike used electric skateboard cheap electric scooters for adults best electric scooter electric scooters for adults off road electric skateboard all terrain electric skateboard all terrain skateboard electric segway electric dirt bike electric skateboard battery electric cruiser bike sur ron electric bike electric dirt bike for kids electric bike shop near me" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................