เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : fastest electric scooter electric mobility scooter electric sit down scooters for adults electric dirt bike adult meepo v3 electric skateboard sur ron electric bike fastest electric scooters electric skateboard motor razor electric scooter off road electric skateboard electric scooter adult blitzart electric skateboard nakto electric bike top electric scooters fastest electric scooters electric scooters for adults sale electric bmx bike electric scooter repair near me electric scooters on amazon foldable electric bike fastest electric scooter adult electric scooter ktm electric dirt bike electric scooter costco electric riding scooters electric scooters hawaii electric scooter near me all terrain electric skateboard segway electric dirt bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : fastest electric scooter electric mobility scooter electric sit down scooters for adults electric dirt bike adult meepo v3 electric skateboard sur ron electric bike fastest electric scooters electric skateboard motor razor electric scooter off road electric skateboard electric scooter adult blitzart electric skateboard nakto electric bike top electric scooters fastest electric scooters electric scooters for adults sale electric bmx bike electric scooter repair near me electric scooters on amazon foldable electric bike fastest electric scooter adult electric scooter ktm electric dirt bike electric scooter costco electric riding scooters electric scooters hawaii electric scooter near me all terrain electric skateboard segway electric dirt bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : fastest electric scooter electric mobility scooter electric sit down scooters for adults electric dirt bike adult meepo v3 electric skateboard sur ron electric bike fastest electric scooters electric skateboard motor razor electric scooter off road electric skateboard electric scooter adult blitzart electric skateboard nakto electric bike top electric scooters fastest electric scooters electric scooters for adults sale electric bmx bike electric scooter repair near me electric scooters on amazon foldable electric bike fastest electric scooter adult electric scooter ktm electric dirt bike electric scooter costco electric riding scooters electric scooters hawaii electric scooter near me all terrain electric skateboard segway electric dirt bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................