เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 8 เดือน 23 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : online casino app win real money usa real money online casino no deposit bonus 2018 paysafe online real money casino novibet online casino real money energy casino win real money best game to win money in casino pulse casino real money real money casino with no deposit" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : online casino app win real money usa real money online casino no deposit bonus 2018 paysafe online real money casino novibet online casino real money energy casino win real money best game to win money in casino pulse casino real money real money casino with no deposit" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : online casino app win real money usa real money online casino no deposit bonus 2018 paysafe online real money casino novibet online casino real money energy casino win real money best game to win money in casino pulse casino real money real money casino with no deposit" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................