เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : sample viagra northwestern pharmacy canada [url=https://www.studyriteacademy.co.za/forums/users/edwiny69657/]india pharmacy viagra[/url] india generic viagra price of cialis canada for viagra canadian pharmacy store [url=https://zenwriting.net/kissshake3/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy]viagra reviews[/url] generic pharmacy pills from canada brand name viagra cialis 5mg best price [url=https://yogicentral.science/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]viagra generic canada[/url] canadian pharcharmy online cialis" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : sample viagra northwestern pharmacy canada [url=https://www.studyriteacademy.co.za/forums/users/edwiny69657/]india pharmacy viagra[/url] india generic viagra price of cialis canada for viagra canadian pharmacy store [url=https://zenwriting.net/kissshake3/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy]viagra reviews[/url] generic pharmacy pills from canada brand name viagra cialis 5mg best price [url=https://yogicentral.science/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]viagra generic canada[/url] canadian pharcharmy online cialis" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : sample viagra northwestern pharmacy canada [url=https://www.studyriteacademy.co.za/forums/users/edwiny69657/]india pharmacy viagra[/url] india generic viagra price of cialis canada for viagra canadian pharmacy store [url=https://zenwriting.net/kissshake3/how-to-buy-prescription-drugs-from-a-canadian-pharmacy]viagra reviews[/url] generic pharmacy pills from canada brand name viagra cialis 5mg best price [url=https://yogicentral.science/wiki/Just_How_to_Buy_Prescription_Drugs_From_a_Canadian_Pharmacy]viagra generic canada[/url] canadian pharcharmy online cialis" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................