เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cialis canada viagra results [url=http://emarketmd.com/content/sorts-drug-store-jobs-7]canada cialis[/url] canadian drug company drug store northwestpharmacy.com pink viagra [url=http://www.effecthub.com/people/guidetime5]canada online drugstore[/url] cialis generic to canada alternatives to viagra viagra online cheap canada rx [url=https://www.instapaper.com/p/stoolstamp7]viagra pill[/url] mail order prescriptions from canada" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cialis canada viagra results [url=http://emarketmd.com/content/sorts-drug-store-jobs-7]canada cialis[/url] canadian drug company drug store northwestpharmacy.com pink viagra [url=http://www.effecthub.com/people/guidetime5]canada online drugstore[/url] cialis generic to canada alternatives to viagra viagra online cheap canada rx [url=https://www.instapaper.com/p/stoolstamp7]viagra pill[/url] mail order prescriptions from canada" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cialis canada viagra results [url=http://emarketmd.com/content/sorts-drug-store-jobs-7]canada cialis[/url] canadian drug company drug store northwestpharmacy.com pink viagra [url=http://www.effecthub.com/people/guidetime5]canada online drugstore[/url] cialis generic to canada alternatives to viagra viagra online cheap canada rx [url=https://www.instapaper.com/p/stoolstamp7]viagra pill[/url] mail order prescriptions from canada" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................