เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : off road electric skateboard electric bike rental near me costco electric scooter electric motor scooters electric bike rental near me electric scooters for sale near me off road electric scooter best electric scooters for adults nakto electric bike electric longboard skateboard adult electric bike mini electric skateboard electric skateboard motor electric scooter for kids best electric skateboard 2021 electric scooter bike all terrain electric skateboard harley electric bike adult electric bike electric scooters for kids foldable electric bike target electric scooter jetson electric scooter electric scooters for adults jetson bolt pro folding electric bike electric off road skateboard electric off road skateboard electric bike scooter fast electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : off road electric skateboard electric bike rental near me costco electric scooter electric motor scooters electric bike rental near me electric scooters for sale near me off road electric scooter best electric scooters for adults nakto electric bike electric longboard skateboard adult electric bike mini electric skateboard electric skateboard motor electric scooter for kids best electric skateboard 2021 electric scooter bike all terrain electric skateboard harley electric bike adult electric bike electric scooters for kids foldable electric bike target electric scooter jetson electric scooter electric scooters for adults jetson bolt pro folding electric bike electric off road skateboard electric off road skateboard electric bike scooter fast electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : off road electric skateboard electric bike rental near me costco electric scooter electric motor scooters electric bike rental near me electric scooters for sale near me off road electric scooter best electric scooters for adults nakto electric bike electric longboard skateboard adult electric bike mini electric skateboard electric skateboard motor electric scooter for kids best electric skateboard 2021 electric scooter bike all terrain electric skateboard harley electric bike adult electric bike electric scooters for kids foldable electric bike target electric scooter jetson electric scooter electric scooters for adults jetson bolt pro folding electric bike electric off road skateboard electric off road skateboard electric bike scooter fast electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................