เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : off road electric skateboard best electric scooter best electric skateboard 2021 fat tire electric bike jetson bolt pro folding electric bike teamgee electric skateboard electric scooters for sale near me harley electric bike electric mobility scooters how much is electric skateboard razor e300 electric scooter fast electric scooter electric skateboard near me trek electric bike electric skateboard for adults pride electric scooters ecotric electric bike battery for electric skateboard electric scooter for heavy adults ola electric scooter foldable electric scooter electric scooter rental near me electric cargo bike electric scooter rental near me jetson electric scooter fastest electric scooters electric skateboard batteries electric mobility scooters hover 1 electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : off road electric skateboard best electric scooter best electric skateboard 2021 fat tire electric bike jetson bolt pro folding electric bike teamgee electric skateboard electric scooters for sale near me harley electric bike electric mobility scooters how much is electric skateboard razor e300 electric scooter fast electric scooter electric skateboard near me trek electric bike electric skateboard for adults pride electric scooters ecotric electric bike battery for electric skateboard electric scooter for heavy adults ola electric scooter foldable electric scooter electric scooter rental near me electric cargo bike electric scooter rental near me jetson electric scooter fastest electric scooters electric skateboard batteries electric mobility scooters hover 1 electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : off road electric skateboard best electric scooter best electric skateboard 2021 fat tire electric bike jetson bolt pro folding electric bike teamgee electric skateboard electric scooters for sale near me harley electric bike electric mobility scooters how much is electric skateboard razor e300 electric scooter fast electric scooter electric skateboard near me trek electric bike electric skateboard for adults pride electric scooters ecotric electric bike battery for electric skateboard electric scooter for heavy adults ola electric scooter foldable electric scooter electric scooter rental near me electric cargo bike electric scooter rental near me jetson electric scooter fastest electric scooters electric skateboard batteries electric mobility scooters hover 1 electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................