เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : canada pills discount viagra [url=http://sellingkardo.com/user/profile/30749]cialis cheap[/url] viagra sale prescription prices canadianpharmacy.com canada online drugstore [url=https://cameradb.review/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]drugstore online[/url] canadian-pharcharmy canada pharmacy online ed meds online by pills from canada [url=https://justpin.date/story.php?title=five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know-7#discuss]canada viagra generic[/url] cost of cialis" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : canada pills discount viagra [url=http://sellingkardo.com/user/profile/30749]cialis cheap[/url] viagra sale prescription prices canadianpharmacy.com canada online drugstore [url=https://cameradb.review/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]drugstore online[/url] canadian-pharcharmy canada pharmacy online ed meds online by pills from canada [url=https://justpin.date/story.php?title=five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know-7#discuss]canada viagra generic[/url] cost of cialis" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : canada pills discount viagra [url=http://sellingkardo.com/user/profile/30749]cialis cheap[/url] viagra sale prescription prices canadianpharmacy.com canada online drugstore [url=https://cameradb.review/wiki/Five_Facts_About_Pharmacy_You_Need_to_Know]drugstore online[/url] canadian-pharcharmy canada pharmacy online ed meds online by pills from canada [url=https://justpin.date/story.php?title=five-facts-about-pharmacy-you-need-to-know-7#discuss]canada viagra generic[/url] cost of cialis" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................