เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric mini bike electric skateboard motor best electric scooter honda electric scooter electric scooter costco walmart electric scooters batteries for electric scooters replacement electric bike electric riding scooters best electric skateboard 2021 kyng electric skateboard electric scooters for adults near me electric bmx bike sur ron electric bike batteries for electric scooters replacement off road electric skateboard adult electric scooters ola electric scooter bird electric scooter best electric bike how much is electric skateboard electric skateboard wheels electric mountain bike honda electric scooter electric skateboard motor electric scooters walmart electric motor scooters pedego electric bike electric off road skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric mini bike electric skateboard motor best electric scooter honda electric scooter electric scooter costco walmart electric scooters batteries for electric scooters replacement electric bike electric riding scooters best electric skateboard 2021 kyng electric skateboard electric scooters for adults near me electric bmx bike sur ron electric bike batteries for electric scooters replacement off road electric skateboard adult electric scooters ola electric scooter bird electric scooter best electric bike how much is electric skateboard electric skateboard wheels electric mountain bike honda electric scooter electric skateboard motor electric scooters walmart electric motor scooters pedego electric bike electric off road skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric mini bike electric skateboard motor best electric scooter honda electric scooter electric scooter costco walmart electric scooters batteries for electric scooters replacement electric bike electric riding scooters best electric skateboard 2021 kyng electric skateboard electric scooters for adults near me electric bmx bike sur ron electric bike batteries for electric scooters replacement off road electric skateboard adult electric scooters ola electric scooter bird electric scooter best electric bike how much is electric skateboard electric skateboard wheels electric mountain bike honda electric scooter electric skateboard motor electric scooters walmart electric motor scooters pedego electric bike electric off road skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................