เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : aventon electric bike teamgee electric skateboard kids electric scooter electric bike conversion kit off road electric scooter electric scooters at walmart electric dirt bike adult boosted electric skateboard best electric bike used electric scooters for adults electric scooter with seat electric mobility scooter adult electric bike townie electric bike electric bike review electric scooter rental near me top electric scooters electric mobility scooters small electric scooters electric off road skateboard voyager electric skateboard electric scooters for adults near me honda electric scooter how fast does electric scooters go sondors electric bike how fast does electric scooters go electric scooter rental near me electric mobility scooters for adults electric bmx bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : aventon electric bike teamgee electric skateboard kids electric scooter electric bike conversion kit off road electric scooter electric scooters at walmart electric dirt bike adult boosted electric skateboard best electric bike used electric scooters for adults electric scooter with seat electric mobility scooter adult electric bike townie electric bike electric bike review electric scooter rental near me top electric scooters electric mobility scooters small electric scooters electric off road skateboard voyager electric skateboard electric scooters for adults near me honda electric scooter how fast does electric scooters go sondors electric bike how fast does electric scooters go electric scooter rental near me electric mobility scooters for adults electric bmx bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : aventon electric bike teamgee electric skateboard kids electric scooter electric bike conversion kit off road electric scooter electric scooters at walmart electric dirt bike adult boosted electric skateboard best electric bike used electric scooters for adults electric scooter with seat electric mobility scooter adult electric bike townie electric bike electric bike review electric scooter rental near me top electric scooters electric mobility scooters small electric scooters electric off road skateboard voyager electric skateboard electric scooters for adults near me honda electric scooter how fast does electric scooters go sondors electric bike how fast does electric scooters go electric scooter rental near me electric mobility scooters for adults electric bmx bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................