เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : jetson bolt pro folding electric bike kids electric scooter foldable electric bike 3 wheel electric bike harley davidson electric bike townie electric bike electric off road skateboard electric skateboard parts electric moped scooter harley davidson electric bike harley davidson electric bike jking electric skateboard electric bike conversion kit how much is a electric skateboard sur ron electric bike himiway electric bike bugatti electric scooter electric dirt bike foldable electric bike mini electric skateboard electric scooter sondors electric bike electric scooter with seat fastest electric skateboard electric bike brands of electric scooters how much is a electric skateboard electric dirt bike all terrain electric skateboard" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : jetson bolt pro folding electric bike kids electric scooter foldable electric bike 3 wheel electric bike harley davidson electric bike townie electric bike electric off road skateboard electric skateboard parts electric moped scooter harley davidson electric bike harley davidson electric bike jking electric skateboard electric bike conversion kit how much is a electric skateboard sur ron electric bike himiway electric bike bugatti electric scooter electric dirt bike foldable electric bike mini electric skateboard electric scooter sondors electric bike electric scooter with seat fastest electric skateboard electric bike brands of electric scooters how much is a electric skateboard electric dirt bike all terrain electric skateboard" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : jetson bolt pro folding electric bike kids electric scooter foldable electric bike 3 wheel electric bike harley davidson electric bike townie electric bike electric off road skateboard electric skateboard parts electric moped scooter harley davidson electric bike harley davidson electric bike jking electric skateboard electric bike conversion kit how much is a electric skateboard sur ron electric bike himiway electric bike bugatti electric scooter electric dirt bike foldable electric bike mini electric skateboard electric scooter sondors electric bike electric scooter with seat fastest electric skateboard electric bike brands of electric scooters how much is a electric skateboard electric dirt bike all terrain electric skateboard" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................