เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 10 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cialis canada pharmacy generic pharmacy india [url=https://mixclassified.com/user/profile/65151]ordering viagra online[/url] canadian online pharmacy for viagra purchase cialis in canada viagra alcohol free viagra samples [url=https://www.mashaleilm.com/user/sizeocean4]cialis at canadian pharmacies[/url] viagra 100mg canadian pharmacy viagra canadian pharmacy for viagra viagra overnight shipping [url=https://lessontoday.com/profile/rabbitbail3/activity/2021313/]online prescription[/url] canada pills" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cialis canada pharmacy generic pharmacy india [url=https://mixclassified.com/user/profile/65151]ordering viagra online[/url] canadian online pharmacy for viagra purchase cialis in canada viagra alcohol free viagra samples [url=https://www.mashaleilm.com/user/sizeocean4]cialis at canadian pharmacies[/url] viagra 100mg canadian pharmacy viagra canadian pharmacy for viagra viagra overnight shipping [url=https://lessontoday.com/profile/rabbitbail3/activity/2021313/]online prescription[/url] canada pills" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cialis canada pharmacy generic pharmacy india [url=https://mixclassified.com/user/profile/65151]ordering viagra online[/url] canadian online pharmacy for viagra purchase cialis in canada viagra alcohol free viagra samples [url=https://www.mashaleilm.com/user/sizeocean4]cialis at canadian pharmacies[/url] viagra 100mg canadian pharmacy viagra canadian pharmacy for viagra viagra overnight shipping [url=https://lessontoday.com/profile/rabbitbail3/activity/2021313/]online prescription[/url] canada pills" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................