เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooters for adults sale electric scooter rental near me wowgo electric skateboard jetson electric bike super 73 electric bike pedego electric bike how much is electric skateboard electric scooter bike sondors electric bike electric skateboard battery best electric scooter electric scooter near me best electric skateboard 2021 electric scooter repair harley electric bike electric wheelchair scooter electric balance bike kyng electric skateboard electric motorcycles and scooters electric scooter rental faster electric scooter electric cargo bike trek electric bike fast electric scooters trek electric bike mototec electric scooters electric power scooters electric scooters for sale electric scooter" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooters for adults sale electric scooter rental near me wowgo electric skateboard jetson electric bike super 73 electric bike pedego electric bike how much is electric skateboard electric scooter bike sondors electric bike electric skateboard battery best electric scooter electric scooter near me best electric skateboard 2021 electric scooter repair harley electric bike electric wheelchair scooter electric balance bike kyng electric skateboard electric motorcycles and scooters electric scooter rental faster electric scooter electric cargo bike trek electric bike fast electric scooters trek electric bike mototec electric scooters electric power scooters electric scooters for sale electric scooter" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooters for adults sale electric scooter rental near me wowgo electric skateboard jetson electric bike super 73 electric bike pedego electric bike how much is electric skateboard electric scooter bike sondors electric bike electric skateboard battery best electric scooter electric scooter near me best electric skateboard 2021 electric scooter repair harley electric bike electric wheelchair scooter electric balance bike kyng electric skateboard electric motorcycles and scooters electric scooter rental faster electric scooter electric cargo bike trek electric bike fast electric scooters trek electric bike mototec electric scooters electric power scooters electric scooters for sale electric scooter" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................