เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooters for 10 year olds electric dirt bike for kids electric scooter rental near me electric mobility scooters best electric scooter for adults electric scooter repair how much is an electric skateboard electric power scooters battery for electric skateboard electric scooter with seat electric skateboard near me amazon electric scooters folding electric bike scooter electric electric scooter for adults batteries for electric scooters replacement foldable electric scooter how fast do electric scooters go used electric scooters for sale near me shark wheel electric skateboard jetson electric scooter best electric scooters for adults longboard skateboard electric electric scooter off road electric skateboard razor electric scooter razor e100 electric scooter harley electric bike himiway electric bike" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooters for 10 year olds electric dirt bike for kids electric scooter rental near me electric mobility scooters best electric scooter for adults electric scooter repair how much is an electric skateboard electric power scooters battery for electric skateboard electric scooter with seat electric skateboard near me amazon electric scooters folding electric bike scooter electric electric scooter for adults batteries for electric scooters replacement foldable electric scooter how fast do electric scooters go used electric scooters for sale near me shark wheel electric skateboard jetson electric scooter best electric scooters for adults longboard skateboard electric electric scooter off road electric skateboard razor electric scooter razor e100 electric scooter harley electric bike himiway electric bike" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooters for 10 year olds electric dirt bike for kids electric scooter rental near me electric mobility scooters best electric scooter for adults electric scooter repair how much is an electric skateboard electric power scooters battery for electric skateboard electric scooter with seat electric skateboard near me amazon electric scooters folding electric bike scooter electric electric scooter for adults batteries for electric scooters replacement foldable electric scooter how fast do electric scooters go used electric scooters for sale near me shark wheel electric skateboard jetson electric scooter best electric scooters for adults longboard skateboard electric electric scooter off road electric skateboard razor electric scooter razor e100 electric scooter harley electric bike himiway electric bike" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................