เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 2 เดือน 13 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : electric scooter rental near me how fast do electric scooters go one wheel skateboard electric electric scooters for adults near me one wheel electric skateboard razor e100 electric scooter batteries for electric scooters replacement electric scooters how much is a electric skateboard electric scooter costco fastest electric skateboard 2 seater electric scooters razor electric dirt bike electric skateboard near me electric scooter folding electric bike electric scooters for adults electric bike conversion kit electric bike company 2 seater electric scooters used electric skateboard electric riding scooters electric scooters near me electric scooter bike evercross electric scooter how much is an electric skateboard small electric scooters battery for electric skateboard batteries for electric scooters replacement" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : electric scooter rental near me how fast do electric scooters go one wheel skateboard electric electric scooters for adults near me one wheel electric skateboard razor e100 electric scooter batteries for electric scooters replacement electric scooters how much is a electric skateboard electric scooter costco fastest electric skateboard 2 seater electric scooters razor electric dirt bike electric skateboard near me electric scooter folding electric bike electric scooters for adults electric bike conversion kit electric bike company 2 seater electric scooters used electric skateboard electric riding scooters electric scooters near me electric scooter bike evercross electric scooter how much is an electric skateboard small electric scooters battery for electric skateboard batteries for electric scooters replacement" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : electric scooter rental near me how fast do electric scooters go one wheel skateboard electric electric scooters for adults near me one wheel electric skateboard razor e100 electric scooter batteries for electric scooters replacement electric scooters how much is a electric skateboard electric scooter costco fastest electric skateboard 2 seater electric scooters razor electric dirt bike electric skateboard near me electric scooter folding electric bike electric scooters for adults electric bike conversion kit electric bike company 2 seater electric scooters used electric skateboard electric riding scooters electric scooters near me electric scooter bike evercross electric scooter how much is an electric skateboard small electric scooters battery for electric skateboard batteries for electric scooters replacement" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................