เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : cheap cialis 40 mg buy cialis viagra canada viagra sale fast shipping viagra buy in singapore buy real viagra no prescription viagra buy south africa vardenafil vardenafil pills cialis online cheap from canada erectile dysfunction pills erection pills order levitra now" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : cheap cialis 40 mg buy cialis viagra canada viagra sale fast shipping viagra buy in singapore buy real viagra no prescription viagra buy south africa vardenafil vardenafil pills cialis online cheap from canada erectile dysfunction pills erection pills order levitra now" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : cheap cialis 40 mg buy cialis viagra canada viagra sale fast shipping viagra buy in singapore buy real viagra no prescription viagra buy south africa vardenafil vardenafil pills cialis online cheap from canada erectile dysfunction pills erection pills order levitra now" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................