เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 52 ปี 4 เดือน 8 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : order cialis mexico cheap cialis in uk viagra online buying where to buy cheap viagra in uk buying viagra plus next day delivery generic viagra buy uk levitra pills levitra buy cialis paypal erectile dysfunction pills ed pills cheap-viagra.tv" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : order cialis mexico cheap cialis in uk viagra online buying where to buy cheap viagra in uk buying viagra plus next day delivery generic viagra buy uk levitra pills levitra buy cialis paypal erectile dysfunction pills ed pills cheap-viagra.tv" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : order cialis mexico cheap cialis in uk viagra online buying where to buy cheap viagra in uk buying viagra plus next day delivery generic viagra buy uk levitra pills levitra buy cialis paypal erectile dysfunction pills ed pills cheap-viagra.tv" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................