เลขที่บัตรผู้ป่วย : AN.CA.63/176
ชื่อ - สกุล (Name - Surname) : นาย ทองสา   บุญถึง
อายุ (Age) : 51 ปี 8 เดือน 23 วัน   การวินิจฉัยโรค  CA Liver    ระดับผู้ป่วย  Stage 4
 
 

การตรวจร่างกาย (PE)

               
สภาพทั่วไป (GA) :   ซีด (Pale) :   เหลือง (Jaundice) :
ต่อมน้ำเหลือง (Lymh node) :            
ต่อมน้ำเหลืองที่ไหปลาร้าซ้าย (Virchow node) :   ไม่มี (No) : มี (Yes)   ขนาด (Size) :
ก้อนบริเวณ (Mass at) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บริเวณ (At) :   ขนาด (Size) : ซม.(cms./FB)      
บวมบริเวณ (Edema) : best chance of winning money at casino best online casino slots real money pa online casino real money usa casino online real money hallmark casino real money money laundry casino iphone casino real money no deposit bonus real money casino app iphone" size="30" />            
ศีรษะ (Head) :   หัวใจ (Heart) :   ปอด (Lung) :
ช่องท้อง (Abdomen) : best chance of winning money at casino best online casino slots real money pa online casino real money usa casino online real money hallmark casino real money money laundry casino iphone casino real money no deposit bonus real money casino app iphone" size="30" />            
สภาพจิต (Mental status) : best chance of winning money at casino best online casino slots real money pa online casino real money usa casino online real money hallmark casino real money money laundry casino iphone casino real money no deposit bonus real money casino app iphone" size="30" />            
   

Diagnosis.............................................

STAGE...........................